Privacy- en cookieverklaring GripXR

GripXR B.V., gevestigd aan de Bollemanssteeg 64 (8911 EC) in Leeuwarden, e-mail: privacy@gripxr.nl (hierna: “GripXR”), is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die je bij ons achterlaat wanneer je onze website en/of social media bezoekt, gebruik maakt van onze cloud-based applicatie(s) en/of game(s), of gebruik maakt van andere diensten die naar deze privacyverklaring verwijzen. Hierbij wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, en houden wij ons bij het verwerken van jouw persoonsgegevens  aan de AVG .

Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop GripXR omgaat met je persoonsgegevens, als je gebruik wilt maken van je rechten op grond van de AVG (die hieronder zijn beschreven), of als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen met GripXR via privacy@gripxr.nl. Als je niet tevreden bent over hoe GripXR je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij GripXR indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
 2. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?
 3. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
 4. Met wie delen wij jouw gegevens?
 5. Hoe beveiligen we jouw gegevens?
 6. Wat zijn je rechten?
 7. Datalekken
 8. Wijzigingen
 9. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder wordt per categorie toegelicht welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel deze persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Toegang tot en gebruik van de website en andere online diensten.

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn alfanumerieke identifiers in de vorm van tekstbestanden die door je webbrowser  worden opgeslagen. Deze cookies worden geplaatst om de website zo optimaal mogelijk te laten werken.

Ook kan je via de website op verschillende wijzen contact met ons opnemen. Per mogelijkheid verwerken wij de gegevens die jij aan ons verstrekt. Dit zijn meestal: je naam, e-mailadres en telefoonnummer en eventueel de inhoud van het contact (zoals een vraag). Deze gegevens zijn nodig om contact met jou op te kunnen nemen.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het verzenden van nieuwsbrieven of lid bent van onze community, wordt jouw e-mailadres gebruikt om online nieuwsbrieven aan jou te kunnen versturen. Je kunt je op elk moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrieven.

 

Toegang tot en gebruik van cloud-based applicaties en/of games

Voorafgaand aan het gebruik van de producten van GripXR dien je een account aan te maken. De persoonsgegevens gekoppeld aan je account zijn opgeslagen totdat je jouw account opheft. De (persoons)gegevens die nodig zijn voor het aanmaken van een account zijn:

 • E-mailadres
 • Wachtwoord

We gebruiken je wachtwoord en e-mailadres om je te kunnen herkennen als je nog een keer inlogt of om je te helpen wanneer je je login gegevens vergeten bent. De grondslag voor het verwerken van deze (persoons)gegevens is dat ze noodzakelijk zijn om onze producten gepersonaliseerd te kunnen gebruiken,  voor wetenschappelijk onderzoek en/of het verbeteren van de gebruikerservaring en/of het verbeteren van algoritmes. 

Tijdens het gebruik van de producten van GripXR bouw je persoonlijke data op. Deze data is gekoppeld aan jouw account en is een voorwaarde om (een van) de producten te kunnen gebruiken, omdat je op deze wijze effectief kunt leren, trainen en floreren. De volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Foto’s die jezelf hebt toegevoegd aan je account. 
 • De score die je in het spel hebt behaald.

2. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?

Wanneer iemand die jonger is dan 16 en onze producten wil gebruiken, dient voor de verwerking van de persoonsgegevens toestemming van  ouders of voogd te worden verkregen. We kunnen helaas niet altijd controleren of de gebruiker dit op de juiste wijze doet, waardoor het in een uitzonderingsgeval voor zou kunnen komen dat wij toch gegevens ontvangen die zijn achtergelaten door iemand die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.

 

Mocht je aanleiding hebben te denken dat wij gegevens van personen onder de 16 hebben verwerkt zonder toestemming van een ouder of voogd, neem dan contact met ons op zodat we de betreffende gegevens kunnen verwijderen.

 

3. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

We verwijderen je persoonsgegevens als je je account verwijdert. Je kan je account verwijderen door een e-mail aan GripXR te sturen met het verzoek jouw account te verwijderen via privacy@gripxr.nl. 

Accounts die een jaar inactief blijven, worden verwijderd. We gaan er dan vanuit dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten of producten en willen je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren. 

 

4. Waar slaan wij jouw persoonsgegevens op?

We slaan de gegevens op bij onze IT-service provider, die daarmee jouw persoonsgegevens verwerkt in onze opdracht. De persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. 

Wanneer je onze applicaties of games onder begeleiding van een coach inzet, kan je coach tijdens een sessie of na een meting met jou meekijken wanneer jij daar toestemming voor geeft, om je zo te kunnen coachen. Jij bent te allen tijde eigenaar van jouw (persoons)gegevens en deze worden, behalve met de IT-service provider, niet gedeeld met derden, tenzij GripXR op grond van  wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken.

 

5. Hoe beveiligen we jouw (persoons)gegevens?

Beveiliging van (persoons)gegevens is voor ons van groot belang. GripXR neemt daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om (persoons)gegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van GripXR (persoons)gegevens verwerken. 

 

6. Wat zijn ingevolge de AVG je rechten?

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens, die je aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door ons als verwerkingsverantwoordelijke aan wie je eerder jouw persoonsgegevens hebt verstrekt.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om jezelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Je kan je rechten uitoefenen door per e-mail contact op te nemen met privacy@gripxr.nl. Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Houd er rekening mee dat weigering tot het delen van informatie, gegevens correcties, verwijdering van informatie, het bezwaar maken tegen verwerking, het beperken van de verwerking en het intrekken van eerder gegeven toestemming, de toegang tot functionaliteiten van onze applicaties en games en onze andere diensten, zoals ondersteuning geheel of gedeeltelijk kunnen verminderen of vervallen.

 

7. Datalekken

Zodra er een datalek wordt gemeld bij onze organisatie, nemen treffen we de  benodigde maatregelen.

 

8. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling en op basis van deze ontwikkelingen kan het privacybeleid periodiek worden aangepast. De datum van de meest recente wijziging komt onderaan elke pagina te staan. De privacyverklaring is na plaatsing van kracht. 

 

Laatst gewijzigd: juni 2022